Is Kobe leerrijp? Dé test.

Maandag 13 januari hadden wij ouderavond op de school van Kobe. Er was een gastdocent om ons uitleg te geven over de stap die kinderen gaan maken na groep 1 en 2. Met daarbij het belangrijkste onderwerp: wanneer is een kind leerrijp? Leerrijp, klaar voor groep 3. Ik heb de exacte term, en de betekenis ervan, maar even opgezocht:

Een kleuter is in de opvatting van de school “leerrijp”, als zijn fysieke en emotionele ontwikkeling de overgang naar de eerste klas mogelijk maakt.

Maar wat is die fysieke en emotionele ontwikkeling? Waar bestaan die onderdelen uit?

Denken, voelen, willen.

Deze drie onderdelen zijn de basis van de leerrijpheid van kinderen. Op Kobe zijn school kijken de basisschoolleraren naar al deze onderdelen en bepalen of een kind al in zijn of haar ontwikkeling. Wat dus niet wil zeggen dat als een kind over het algemeen door kan, maar op één item nog niet sterk is, dat die dan blijft zitten. Het is een geheel plaatje. Spotten ze een rode draad en vindt een kind alles nog wat moeilijker, kan dat een reden zijn om een kind van (van bijvoorbeeld bijna 6) nog een jaar extra te laten kleuteren.

Naast dit uitgebreide bord hierboven, een lijst van onderdelen die ouders in de zaal gezamenlijk hebben opgesteld, zijn er heel wat concrete voorbeelden gegeven.

Vandaar leek het me leuk om een test op te zetten op Mothers and Sons, een test waarbij je zelf kunt ontdekken of jouw kind al leerrijp is, of nog net niet. Je moet dit dus niet met je kind van 2 of 3 gaan doorlopen en verwachten dat er dan de conclusie ‘leerrijp’ uitkomt. Daarnaast ben ik ook geen psycholoog of arts, dus mocht je een uitslag krijgen waar je het niet mee eens bent, don’t shoot the messenger. Leraren, huisartsen en jijzelf kennen je kind het beste. Zo’n test is er meer om te zien welke vragen je jezelf eventueel zou kunnen stellen..

Dus: is mijn kind leerrijp ja of nee? (voor het gemak gebruiken we ‘hij’)

Door jezelf de onderstaande vragen te stellen over je kind, kun je er voor een groot gedeelte achterkomen of je kind al tegen het leerrijp aan zit. Toch (!) is elk kind anders en is mij niet bekend waar de grens ligt van het wel/niet leerrijp zijn. Ik denk namelijk niet dat als je ‘nee’ antwoord op 5 vragen en de rest ‘ja’, dat je kind dan per definitie niet leerrijp is.

 1. Kan jouw kind al 10 seconden lang op 1 been staan?
 2. Kan jouw kind al taken afmaken en is hij niet afgeleid? (neem bijvoorbeeld de taak als ‘opruimen‘ of ‘tafel dekken‘)
 3. Weet hij nog – als hij 5 minuten heeft moeten wachten – wat hij wilde zeggen?
 4. Kan hij zich zelf ’s ochtends aankleden?
 5. Als jouw kind boos is, gaat hij dan direct over op actie (slaan/huilen) of kan hij zich even ’terughouden’, even nadenken en de situatie bekijken?
 6. Snapt hij dat het soms handig kan zijn om samen te werken?
 7. Als hij iemand (per ongeluk) pijn heeft gedaan, snapt hij dan dat die ander pijn heeft? Kan hij zich inleven in de ander?
 8. Kan hij rijmen (maar dan écht, dus geen woorden die niet bestaan of bekende rijmpjes/liedjes)?
 9. Als hij de opdracht krijgt de tafel te dekken of iets op te ruimen, heeft hij het inzicht om na te denken hoe dit het beste en meest efficiente gaat (ruimtelijk inzicht)?
 10. Als hij moet tellen hoeveel kinderen er in een team, groep of de klas zitten? Kan hij dan alle hoofden tellen? Telt hij 1 per ‘hoofd’?
 11. Kan je kind tot 20 tellen?

    . 

Is Kobe leerrijp?

 1. Kobe kan lang op 1 been staan. 1
 2. Maar is wel erg snel afgeleid als hij een taak heeft. 0
 3. Hij vergeet niet wat hij wil zeggen als ik hem 5 minuten later vraag wat hij wilde zeggen. 1
 4. En kan zich aankleden. 1
 5. In een boosheid woede snapt hij niet wat het is om even terug te houden. 0
 6. Hij kan – als het hem voordeel oplevert – samenwerken. 1
 7. En snapt ook dat iemand pijn kan hebben en leeft zich ook goed in in andere kindjes. 1
 8. Rijmen doet hij ook. 1
 9. Ruimtelijk inzicht tijdens bijvoorbeeld tafeldekken? Ja volgens mij heeft Kobe dit ook wel. Ook een speelgoeddoos die erg vol zit, handig inpakken doet hij beter dan ik 😉 1
 10. Als hij telt, telt hij per item/product/persoon één. 1
 11. Hij kan tot 30 helemaal zelf tellen. Hierna moet ik hem helpen bij de tientallen (40,50,60). 1

Kortom: van de 11 vragen, zit Kobe als 5-jarige op 9. 

Ik ben benieuwd waar jij op uitkomt! En hoe oud je kind is en of dit enigszins matcht bij zijn/haar schoolgaande leven, leeftijd en de inschatting van zijn/haar leerrijpheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *