Stelling: er zouden meer mannen in de kinderopvang moeten werken


Hoe modern we in onze westerse maatschappij ook zijn (of: denken dat we zijn), toch is het zo dat veel mannen in bepaalde beroepen nog altijd meer verdienen dan vrouwen die exact datzelfde werk doen. Daarnaast worden bepaalde beroepen vaker gekozen door mannen dan door vrouwen. Misschien omdat sommige capaciteiten & interesses meer vrouwelijk zijn/bij meer vrouwen voorkomen dan andere, misschien is het zo gegroeid en zijn we nu een beetje vastgeroest in deze patronen.

Als je kijkt naar het percentage vrouwen in de kinderopvang en op de basisschool, dan ligt dat veel hoger dan het percentage mannen. Ook voor een eenvoudig bijbaantje als oppas melden zich veel meer meiden dan jongens. Persoonlijk vind ik dat ergens begrijpelijk, maar ook jammer.

Ik geloof dat een kind het meeste leert van diversiteit. Idealiter zou een kind in aanraking moeten komen (of: verzorgd moeten worden) door een verscheidenheid aan mensen van verschillende leeftijden, geslachten, nationaliteiten en huidskleuren. Toen Elia nog kleiner was, heb ik daarom bewust gezocht naar een mannelijke oppas voor hem. Die bleken dun bezaaid, maar ik vond gelukkig de fantastische, zachtaardige en creatieve C.

Helaas is een man die in een kinderopvang werkt nog altijd een uitzondering. En voelen sommige ouders zich daar niet prettig bij, want een man die uit zichzelf geïnteresseerd is in kinderen heeft ook iets verdachts. Daar moeten we volgens mij echt vanaf. YES, ik zou zeker pleiten voor meer mannen!

Natuurlijk ben ik van mening dat het salaris van mannen en vrouwen met hetzelfde beroep (en invulling) gelijk moet zijn en dat de kansen ook gelijk moeten zijn. Maar als het simpelweg zo is dat er minder interesse is vanuit mannen om in bepaalde vakgebieden werkzaam te zijn, is dat dan erg? Moeten we dat dan per se veranderen?

Tja daar ga je. Het zou goed zijn als mannen zich comfortabeler gaan voelen bij ‘zachte’ beroepen en het ’thuisvaderschap’ bijvoorbeeld. Maar om zich prettiger te voelen is het weer nodig om meer mannen daar werkzaam te laten zijn. Anders voelt het altijd als een uitzondering en dus als oncomfortabel waarschijnlijk. Hoezo kip/ei?

Ik ben niet zo van dat er iets zou moeten. Maar een vader-, of manfiguur in een wereld waar kinderen twee, drie of soms wel vier dagen per week zijn, dát zou niet verkeerd zijn. Mannen en vrouwen zijn dus inderdaad verschillend. En ik denk dat ze beide weer andere dingen kunnen meegeven. Moeten voelt zwaar, maar in de basis ben ik het eens met de stelling: YES, ik vind dat er meer mannen zouden moeten zijn in de kinderopvang, zowel op crèche, school en als oppassers.

Andere stellingen waarover wij onze mening gegeven hebben:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *